Trang chủ » Lao động - Xã hội » Hàng nghìn m2 đất rừng tại dự án của Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm chưa chuyển đổi mục đích đã sử dụng?

Hàng nghìn m2 đất rừng tại dự án của Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm chưa chuyển đổi mục đích đã sử dụng?

20/03/2024 18:38:22

Hàng nghìn m2 đất rừng tại Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp (khu vực hồ Tuyền Lâm) của Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm chưa được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Nhiều đơn vị chưa có ý kiến về chuyển đổi mục đích đất rừng

Lâm Đồng: Hàng nghìn m2 đất rừng tại dự án của Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất -0
Hình ảnh hàng loạt công trình nhà được giới thiệu trên website của Công ty Sacom Tuyền Lâm dù chưa được phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Lâm Đồng đã có Văn bản số 489/SNN-KL gửi UBND tỉnh với nội dung xin gia hạn thời gian tham mưu, đề xuất liên quan việc Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm (Công ty Sacom Tuyền Lâm) xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất (SDĐ) rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại các phân khu số 7, số 8 (Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm).

Trước đó, ngày 8.3.2024, Sở NN-PTNT đã có Văn bản số 399/SNN-KL gửi các đơn vị trong tỉnh đề nghị có ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xin chuyển mục đích SDĐ đất rừng tại dự án trên của Công ty Sacom Tuyền Lâm.

Sở NN-PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về chủ trương, quyết định đầu tư dự án; nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án; hiệu quả kinh tế; làm rõ việc xác định dự án trong Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29.12.2023; Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; tài liệu đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đầu tư, đầu tư công…

Lâm Đồng: Hàng nghìn m2 đất rừng tại dự án của Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất -0
Công trình xây dựng đồ sộ được giới thiệu trên website của Công ty Sacom Tuyền Lâm

Sở NN-PTNT đề nghị Sở Tài chính có ý kiến về năng lực tài chính thực hiện dự án; Sở Giao thông vận tải có ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch đất giao thông, xây dựng của dự án; UBND TP Đà Lạt và huyện Đức Trọng có ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của dự án; Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Các sở, ngành liên quan có ý kiến về sự tuân thủ các quy định của pháp luật và các nội dung khác có liên quan theo lĩnh vực quản lý của từng ngành.

Tuy nhiên, tại văn bản ngày 15.3, Sở NN-PTNT cho biết chưa nhận được ý kiến thẩm định của các sở, ngành, địa phương…, nên chưa có cơ sở để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về việc xin phê duyệt thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích SDĐ đất rừng sang mục đích khác để triển khai dự án.

Hơn 11ha đất rừng phòng hộ chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Lâm Đồng: Hàng nghìn m2 đất rừng tại dự án của Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất -0
Công trình xây dựng đồ sộ được giới thiệu trên website của Công ty Sacom Tuyền Lâm

Theo tài liệu, ngày 20.2.2024, Công ty Sacom Tuyền Lâm có Văn bản số 06/2024/VC/STL gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc xin xét duyệt thông qua chủ trương xin chuyển mục đích SDĐ rừng sang mục đích khác để triển khai đầu tư dự án trên.

Theo văn bản này, tháng 5.2023, Công ty Sacom Tuyền Lâm đã trình Sở NN-PTNT hồ sơ kết quả điều tra khu vực rừng thẩm định đề nghị phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích SDĐ rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.

Trước đó, ngày 21.6.2023, Sở NN-PTNT có Văn bản số 1463/TĐ-SNN về thẩm định hiện trạng rừng năm 2023 liên quan đến đề nghị chuyển mục đích SDĐ rừng sang mục đích khác tại dự án trên.

Theo đó, vị trí đất cần chuyển đổi mục đích SDĐ của dự án nằm tại tiểu khu 266B (Phường 3), tiểu khu 162B (Phường 4, TP Đà Lạt); tiểu khu 268, xã Hiệp An (huyện Đức Trọng) thuộc vị trí, diện tích đất Công ty Sacom Tuyền Lâm được thuê theo các quyết định năm 2010, năm 2016, và 2021 của tỉnh Lâm Đồng, bao gồm 3 tiểu khu, 7 khoảnh, 7 lô và 239 vị trí.

Văn bản của Sở NN-PTNT cho biết, đối tượng rừng theo Quyết định số 882/QĐ-TTg thì khu vực điều tra rừng năm 2023 là đất rừng phòng hộ môi trường cảnh quan TP Đà Lạt. Toàn bộ diện tích chưa được chuyển mục đích SDĐ. Tổng diện tích gần 11ha.

Kết quả thẩm định đánh giá về hiện trạng đất, rừng trong khu vực gồm: rừng trồng gỗ núi đất là rừng trồng thuần loài thông 3 lá, trồng các năm 1986, 1995, 1998, 1999, 2000, mật độ trồng 1.666 cây/ha, được trồng bằng nguồn vốn ngân sách, rừng trồng phân tán năm 2015 trên diện tích đất chưa có rừng bằng nguồn vốn của Công ty Sacom Tuyền Lâm: tổng diện tích hơn 5,3ha, chiếm tỷ lệ hơn 47% tổng diện tích khu vực điều tra; đất trống có cây gỗ tái sinh núi đất (DT2) là đất trống trảng cỏ, cây bụi, có một số cây gỗ…, diện tích khoảng 0,7ha (chiếm 0,57%); đất trồng trảng cỏ, cây bụi núi đất (DT1): diện tích hơn 5,7ha, chiếm tỷ lệ hơn 51% tổng diện tích khu vực điều tra.

Dù chưa được chuyển đổi mục đích SDĐ rừng sang mục đích khác nhưng theo giới thiệu trên website doanh nghiệp, khu vực trên đã có hàng loạt công trình nhà hàng, khách sạn… hoàn thành, đi vào hoạt động nhiều năm qua.

Theo Quang Phương/Đại biểu nhân dân

 

300x600_-31-10-2021-20-49-31.gif