Tin tức - Sự kiện

Trấn Thành xướng tên Quán quân Rap Việt 2020

 

https://www.youtube.com/watch?v=9XuqOHLKXbI