Tổ công tác đặc biệt Bà Rịa - Vũng Tàu đã xử lý xong 23 kiến nghị của doanh nghiệp bất động sản

28/02/2024 11:02:28

Đây là thông tin được Tổ công tác đặc biệt báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại cuộc họp ngày 22/2.

Ngày 22/2 vừa qua, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác đặc biệt (gọi tắt là Tổ 997) để nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tiến độ xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

Theo quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; giải thích, hướng dẫn thực hiện thống nhất qui định của pháp luật về đầu tư và các quy định liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư; và đề xuất hướng xử lí thuộc chức năng của các cơ quan có thẩm quyền, cũng như đôn đốc giám sát quá trình giải quyết.

Ngoài ra, định kỳ hàng tháng hoặc trong trường hợp cần thiết sẽ có báo cáo tổng hợp, nêu rõ tiến độ thực hiện, hướng xử lý vụ việc. Nếu vượt quá thẩm quyền thì tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ để rà soát, tháo gỡ.

Tổ công tác đặc biệt được thành lập từ giữa tháng 5/2023 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.Tổ công tác do ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp làm tổ trưởng cùng 9 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Từ đó đến nay, các thành viên của Tổ công tác đã đẩy nhanh tiến độ xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp nhằm kịp thời giải quyết khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp phát huy hiệu quả cao nhất.

Tính đến ngày 21/2/2024, Tổ công tác đã xử lý xong 23 kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng; phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500; chuyển quyền sử dụng đất; điều chỉnh tiến độ đầu tư; gia hạn sử dụng đất.

Tổ công tác đang tiếp tục xử lý 19 kiến nghị chủ yếu liên quan đến việc không truy thu chậm nộp thuế sử dụng đất và thuế trước bạ của dự án; thuê đất để thực hiện dự án; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở, đăng ký biến động mục đích sử dụng đất; hoàn tiền ký quỹ thực hiện dự án; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư; đồ án điều chỉnh quy hoạch; gia hạn giấy phép hoạt động; chuyển nhượng quyền sử dụng đất…

Các sở, ngành đã báo cáo những vướng mắc khó khăn trong quá trình xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư, chủ yếu liên quan đến đất đai, quy hoạch; đồng thời đề xuất các giải pháp giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh: "Việc hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động tại tỉnh là ưu tiên hàng đầu của các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh. Do đó, Tổ công tác cần quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, nhất là các dự án có tầm ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của tỉnh".

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Tổ công tác tiếp tục rà soát kỹ các vướng mắc về thủ tục pháp lý của từng dự án, nhất là các thủ tục pháp lý về đất đai để có hướng dẫn hoặc trả lời thoả đáng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư bằng văn bản.

Đồng thời, Tổ công tác phải kiên quyết xử lý dứt điểm đối với các dự án chậm triển khai, không chấp hành đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư, nếu gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh để được tháo gỡ kịp thời.

Theo Vietnambiz

 

300px-X-600px_-25-09-2021-14-17-13.jpg