Làm rõ việc kinh doanh xăng dầu trên đất quốc phòng có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Petrolimex Lâm Đồng

13/03/2024 20:03:25

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Thanh tra tỉnh làm rõ vụ việc một cửa hàng xăng dầu của Petrolimex Lâm Đồng tại huyện Đam Rông hoạt động nhiều năm trên đất quốc phòng, có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Văn bản số 1854/UBND-KT về xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Hải Âu Phát (Công ty Hải Âu Phát) về đến vấn đề kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên quan đến Công ty TNHH Xăng dầu Lâm Đồng (Petrolimex Lâm Đồng).

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương và các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra làm rõ kiến nghị của Công ty Hải Âu Phát tại văn bản số 0204/VBHA8/2024.

Trước đó, ngày 2.2.2024, Công ty Hải Âu Phát có văn bản số 0204/VBHA8/2024 báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Petrolimex Lâm Đồng vi phạm Nghị quyết 132/2020/QH14; các quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

Theo đó, Công ty Hải Âu Phát báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Sở Công Thương tỉnh, Phòng Thương mại (Sở Công Thương) đã có sai phạm trong việc tham mưu và thực hiện Nghị quyết 132/2020/QH14 ngày 17.11.2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1.2.2021) trong công tác thực hiện cấp mới chứng nhận điều kiện kinh doanh xăng dầu theo Nghị định 95/2021/NĐ-CP.

Công ty Hải Âu Phát cũng báo cáo UBND tỉnh: Petrolimex Lâm Đồng đã có hành vi vi phạm các Nghị định, Nghị quyết nêu trên; lợi dụng các công văn, chỉ thị của cơ quan quản lý nhà nước để vi phạm pháp luật nhưng chưa bị xử lý.

Cửa hàng xăng dầu hoạt động nhiều năm trên đất quốc phòng… rồi biến mất

Lâm Đồng: Làm rõ việc kinh doanh xăng dầu trên đất quốc phòng có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Petrolimex Lâm Đồng -0
Ngày 5.3, Cửa hàng Xăng dầu số 46 của Petrolimex Lâm Đồng tại Quốc lộ 27, xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông vẫn tồn tại

Theo hồ sơ, tháng 7.2022, Công ty Hải Âu Phát có kiến nghị gửi UBND Tỉnh Lâm Đồng liên quan việc Petrolimex Lâm Đồng thuê lại cửa hàng xăng dầu của Đoàn Kinh tế quốc phòng Lâm Đồng (KTQP, thuộc Quân khu 7) tại Quốc lộ 27, xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông (cửa hàng số 46).

Tháng 7.2023, Công ty Hải Âu Phát tiếp tục có đơn kiến nghị đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phản ánh vụ việc trên.

Ngày 18.9.2023, Thanh tra Quốc phòng Quân khu 7 có văn bản 940/TB-TTQP phản hồi. Văn bản có nội dung: "Đoàn KTQP Lâm Đồng ký hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng hợp tác kinh doanh bán lẻ xăng dầu với Petrolimex Lâm Đồng là chưa đúng chủ trương, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Quân khu chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xử lý theo đúng quy định của Đảng và Quân đội".

Công ty Hải Âu Phát tiếp tục có đơn (lần 2) gửi Thanh tra Quốc phòng Quân khu 7. Ngày 21.11.2023, Thanh tra Quốc phòng Quân khu 7 có Văn bản số 1186/TB-TTQP phản hồi vụ việc. Trong văn bản, nêu: “Ngày 26.10.2023, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã có văn bản chỉ đạo Đoàn KTQP Lâm Đồng tiến hành thương thảo, chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Petrolimex Lâm Đồng".

Lâm Đồng: Làm rõ việc kinh doanh xăng dầu trên đất quốc phòng có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Petrolimex Lâm Đồng -0
Hiện các trụ bơm xăng Cửa hàng Xăng dầu số 46 của Petrolimex Lâm Đồng tại Quốc lộ 27, xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông đã tháo đi, cửa hàng ngừng hoạt động

Liên quan đến vụ việc trên, Công ty Hải Âu Phát đã có một số đơn thư gửi Bộ Công Thương, các đơn vị liên quan tại tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 8.12.2023, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng có báo số 3079/TB-SCT về kết luận nội dung tố cáo. Văn bản có nội dung: “Trên cơ sở kết luận nội dung tố cáo, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Petrolimex Lâm Đồng phối hợp với Đoàn KTQP Lâm Đồng khẩn trương tiến hành thương thảo, chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Quân khu 7; đồng thời giao Phòng Quản lý thương mại rà soát, tham mưu Sở Công Thương phương án xử lý đối với giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 70/GCNĐĐK-SCT ngày 20.7.2022 đảm bảo theo quy định của pháp luật”.

Tháng 1.2024, Sở Công Thương Lâm Đồng ra Văn bản số 97/SCT-QLTM đề nghị Petrolimex Lâm Đồng nộp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, gửi bản gốc giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Petrolimex – Cửa hàng 46 về Sở Công Thương theo quy định.

Ngày 24.1.2024, Sở Công thương Lâm Đồng ra Văn bản số 212/KL-SCT kết luận nội dung tố cáo liên quan đến vụ việc trên. Theo văn bản này, hợp đồng hợp tác kinh doanh bán lẻ xăng dầu số 01/HĐHTKD/2021 giữa Đoàn KTQP Lâm Đồng và Petrolimex Lâm Đồng ký ngày 28.4.2021, sau ngày Nghị quyết số 132/2020/QH14 của Quốc hội có hiệu lực (ngày 1.2.2021). Do đó, hợp đồng trên không đúng với quy định tại Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17.11.2020 của Quốc hội".

Mặc khác, Petrolimex Lâm Đồng không thuộc đối tượng được sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế theo quy định tại khoản 3 Điều 3 nghị quyết số 132/2020/QH14. Việc Đoàn KTQP Lâm Đồng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên là không đúng với quy định tại Nghị quyết số 132/2020/QH14.

Cũng theo nội dung kết luận, ngày 24.11.2021, Đoàn KTQP Lâm Đồng và Petrolimex Lâm Đồng đã ký biên bản thanh lý hợp đồng trên (chấm dứt hợp đồng từ 24.11.2021). Do đó, việc thẩm định và tham mưu cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 46 là không đúng với quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3.9.2014 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15.1.2018 của Chính phủ và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1.11.2021).

Đến ngày 5.3.2024, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định số 22/QĐ-SCT về việc thu hồi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu Petrolimex- Cửa hàng 46 thuộc Petrolimex Lâm Đồng.

Theo ghi nhận, đêm 5.3, Cửa hàng Petrolimex số 46 đã tháo trụ di dời, kết thúc quá trình nhiều năm hoạt động tại khu vực đất quốc phòng.

Tuy nhiên, cần làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm, số tiền thu lợi từ việc kinh doanh sai phạm.

*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát, thông tin vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Theo Đại biểu nhân dân

 

300x600_-24-06-2022-13-02-56.jpg