Hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh

03/06/2024 16:54:06

Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh để xảy ra hàng loạt các sai phạm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp như: bố trí nhà giáo dạy vượt số giờ quy định, sử dụng người dạy không đạt tiêu chuẩn, cấp phát văn bằng không đúng thời hạn, tuyển sinh sai đối tượng…

Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) số 12/KL-TTS về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Thanh tra Sở LĐTB-XH xác định, Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh không thực hiện đúng quy trình tổ chức xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình, giáo trình đào tạo theo quy định đối với ngành/nghề đào tạo: Trắc địa – Địa hình – Địa chính; Thủy lợi – tổng hợp.

Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh bố trí nhà giáo giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng theo quy định từ 63,5 giờ đến trên 150 giờ.

Cụ thể, năm học 2021-2022, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng vượt định mức 90 giờ; ông Bùi Thanh Hùng, Trưởng phòng Phòng Đào tạo vượt 75 giờ; ông Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng ban tuyển sinh kiêm Phó Khoa Khoa học cơ bản vượt 150 giờ; bà Phạm Thị Thu Hà vượt 100 giờ; ông Phạm Minh Hiếu, Phó Khoa Nông nghiệp vượt 63,5 giờ…

Cũng những người trên, năm học 2022-2023 số giờ vượt như sau: ông Nguyễn Thanh Hùng vượt 135 giờ; ông Bùi Thanh Hùng vượt 75 giờ; ông Quốc Hùng vượt 65 giờ; bà Thu Hà vượt 100 giờ; ông Minh Hiếu vượt 130 giờ…

Theo KLTT, Trường cấp phát văn bằng không đúng thời hạn đối với 3 trường hợp; sử dụng nhà giáo, người dạy không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ để giảng dạy trình độ trung cấp đối với giáo viên không có chứng chỉ sư phạm và chứng chỉ dạy nghề...

Bên cạnh đó, Trường còn tuyển sinh sai đối tượng học trình độ trung cấp (Trường có 2 trường hợp không đủ điều kiện xét tuyển và trong danh sách dự thính) nhưng vẫn thu học phí; đối với đào tạo lao động nông thôn, Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh vẫn thực hiện cấp chứng chỉ đào tạo cho 33 người học thuộc lớp C, nghề hoa kiểng – khóa 22 – năm học 2022 khi không có quyết định mở lớp theo quy định.

Bên cạnh đó, Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh không xây dựng kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo (năm 2022, 2023); không thực hiện tổ chức đánh giá, xếp loại nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Trước hàng loạt vi phạm trên, Đoàn thanh tra đã yêu cầu Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh chấm dứt ngay hành vi vi phạm và đã lập biên bản vi phạm hành chính. Các hành vi bị lập biên bản vi phạm gồm: không thực hiện đúng quy trình tổ chức, xây dựng thẩm định ban hành chương trình đào tạo; bố trí nhà giáo giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng theo quy định; cấp phát văn bằng không đúng thời hạn; sử dụng nhà giáo, người dạy không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; tuyển sinh sai đối tượng; không xây dựng kế hoạch đào tạo.

Đoàn thanh tra yêu cầu Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh có nghĩa vụ chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra Sở LĐTB-XH TP. Hồ Chí Minh.

Thêm một trường trung cấp không đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Tại KLTT số 13/KL-TTS, Thanh tra Sở LĐTB-XH cũng chỉ ra một số sai sót của Trường Trung cấp Bách nghệ TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, Trường Trung cấp Bách nghệ TP. Hồ Chí Minh không đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi tuyển sinh vượt quá tổng quy mô tuyển sinh/năm của các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành, nghề mã cấp III hoặc giữa các nghề trình độ sơ cấp có cùng tên gọi với ngành, nghề trình độ cao đẳng, bố trí nhà giáo giảng dạy vượt quá số giờ giảng theo quy định...

Theo Quang Phương/Đại biểu nhân dân

 

300x600_-24-06-2022-13-02-56.jpg