Lâm Đồng: Hàng loạt hạng mục công trình của Công ty Cổ phần Hikari Đà Lạt xây dựng sai phép

04/01/2024 11:13:08

Cơ quan chức năng xác định, Công ty Cổ phần Hikari Đà Lạt đã tiến hành xây dựng nhiều hạng mục công trình tại lô F4 và lô F5 khu công nghiệp Phú Hội, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng sai giấy phép xây dựng.

UBDN tỉnh Lâm Đồng vừa ban bành văn bản số 81/UBND-XD về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại lô F4 và lô F5 khu công nghiệp Phú Hội, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Công trình do Công ty Cổ phần Hikari Đà Lạt làm chủ đầu tư (Công ty Hikari Đà Lạt).

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Đức Trọng khẩn trương yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công công trình, xác định hành vi vi phạm, lập hồ sơ xử lý vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; Tổ chức làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc chậm phát hiện, kịp thời xử lý đối với vi phạm nêu trên, xử lý theo thẩm quyền.

Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trong việc không thường xuyên kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ để xảy ra vi phạm về trật tự xây dựng…Yêu cầu Công ty Cổ phần Hikari Đà Lạt nghiêm túc thực hiện và khắc phục sai phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Lâm Đồng: Hàng loạt mạng mục công trình của Công ty Cổ phần Hikari Đà Lạt xây dựng sai phép -0
Phối cảnh công trình nhà xưởng của Công ty Cổ phần Hikari Đà Lạt

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND huyện Đức Trọng kiểm tra, đánh giá việc cấp phép xây dựng, đầu tư xây dựng, công tác quản lý, giám sát xây dựng sau cấp phép và hướng dẫn UBND huyện Đức Trọng xử lý vi phạm đối với Công ty Hikari Đà Lạt theo quy định.

Theo báo cáo (số 769/BC-UBND) ngày 27.12.2023 của UBND huyện Đức Trọng, Công ty Hikari Đà Lạt đã tiến hành thi công công trình tại lô F4 và F5 có nhiều nội dung sai giấy phép xây dựng.

Cụ thể, hạng mục nhà điều hành xây dựng lớn hơn diện tích sàn được cấp phép là 192,59m2 và vượt 1 tầng, hạng mục nhà xưởng sản xuất chính xây dựng lớn hơn tổng diện tích sàn được cấp phép là 3.904,22m2, vượt 1 tầng; Hạng mục nhà kho chứa nguyên liệu xây dựng lớn hơn diện tích được cấp phép 3.342m2, vượt 1 tầng; Hạng mục nhà nước tinh khiết, nồi hơi, máy nén khí, sữa chữa cơ điện, giạt đồ, để xe máy, gom rác và bể nước ngầm xây dưng dựng lớn hơn diện tích được cấp phép 1.042,05m2 và vượt 1 tầng; Hạng mục trạm hạ thế, nhà điện & để máy phát điện dự phòng, trạm bơm bể nước ngầm xây dựng lớn hơn diện tích được cấp phép 620,62m2 và vượt 1 tầng.

Cũng theo báo cáo của UBND huyện Đức Trọng, sau khi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cấp phép xây dựng số 06/GPXD ngày 1.9.2020 cho Công ty Hikari Đà Lạt được phép xây dựng 19 hạng mục công trình tại lô F4 và lô F5 khu công nghiệp Phú Hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chưa thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra việc xây dựng công trình của chủ đầu tư, đảm bảo việc xây dựng công trình theo đúng quy hoạch được duyệt, giấy phép xây dựng được cấp và thiết kế được duyệt.

Do đó chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự xây dựng ngay từ đầu, để xảy ra tình trạng xây dựng sai phép tại nhiều hạng mục. Ngoài nội dung xây dựng sai phép, chủ đầu tư còn xây dựng chưa đảm bảo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt (vượt mật độ xây dựng,..).

Theo Quang Phương/Đại biểu nhân dân

 

300px-X-600px_-25-09-2021-14-17-13.jpg