Đơn vị quản lý Nhà hát TP.HCM chi sai quy định hơn 2,2 tỷ đồng

10/09/2022 11:36:19

Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM buộc Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM phải nộp lại số tiền hơn 2,2 tỷ đồng đã chi sai quy định.

Ngày 9/9, nguồn tin của phóng viên cho biết Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM vừa có kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM (Trung tâm Điện ảnh TP.HCM). Trung tâm Điện ảnh TP.HCM là đơn vị quản lý Nhà hát TP.HCM, Rạp Lao Động A-B, Rạp Gia Định…

Đơn vị quản lý Nhà hát TP.HCM chi sai quy định hơn 2,2 tỷ đồng 1

Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM là đơn vị quản lý Nhà hát TP.HCM. Ảnh: Quang Phương.

Theo Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM, Trung tâm Điện ảnh TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, làm đơn vị có thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định pháp luật, hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuận và điện ảnh, có chức năng tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật và điện ảnh phục vụ công chúng trên địa bàn TP.HCM, trong nước và ngoài nước.

Trung tâm hiện có 34 nhân sự, trong đó có 24 viên chức, 10 lao động theo hợp đồng. Trong năm 2021 tổng doanh thu (thu tài chính và thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ) là hơn 3 tỷ đồng, chi hoạt động là hơn 5,2 tỷ đồng. Như vậy, hoạt động chi của trung tâm chênh lệch cao hơn so với doanh thu là hơn 2,2 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra cho biết, Trung tâm Điện ảnh TP.HCM đã sử dụng tiền từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để thanh toán các khoản chi thường xuyên của đơn vị. Theo kết luận thanh tra, việc chi trên là không đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 20 nghị định 43 ngày 25/4/2006 của Chính phủ về sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM buộc Trung tâm Điện ảnh TP.HCM nộp lại số tiền hơn 2,2 tỷ đồng đã tạm ứng từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cho biết, ngày 13/10/2021, Chi cục Thuế quận 1 có thông báo gửi Trung tâm Điện ảnh TP.HCM về tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hình thức nộp hằng năm tại số 7 Công trường Lam Sơn (Q.1) đối với việc thu bổ sung tiền thuê đất từ tháng 7/2014 đến tháng 12/2020 của đơn vị.

Theo đó, tổng số tiền phải nộp là hơn 11,8 tỷ đồng. Trung tâm đã nộp hơn 3,9 tỷ đồng (tháng 6/2020); số tiền còn lại phải nộp là hơn 7,9 tỷ đồng. Tháng 10/2021 trung tâm có văn bản gửi Chi cục Thuế quận 1 kiến nghị được giãn nộp tiền thuê đất hơn 7,9 tỷ đồng.

Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM chỉ đạo Trung tâm Điện ảnh TP.HCM thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền hơn 7,9 tỷ đồng còn nợ.

Theo Quang Phương/Báo giao thông

300px-X-600px_-25-09-2021-14-17-13.jpg