Top 10 xe hạng D bán chạy nhất thế giới năm 2023: Toyota Camry đứng đầu

21/02/2024 22:04:05

Với doanh số 628.816 chiếc, Toyota Camry chính là mẫu xe hạng D bán chạy nhất thế giới trong năm 2023.

. Toyota Camry (doanh số: 628.816 chiếc, giảm 6,2% so với năm 2022).

 

2. Tesla Model Y (doanh số: 496.092 chiếc, giảm 7,1% so với năm 2022).

 

3. BYD Qin Plus (doanh số: 434.213 chiếc, tăng 40,8% so với năm 2022).

 

4. Honda Accord (doanh số: 407.718 chiếc, giảm 0,7% so với năm 2022).

6. Volkswagen Lavida (doanh số: 345.928 chiếc, giảm 4,4% so với năm 2022).

 

 

 

 

 

7. Mercedes-Benz C-Class (doanh số: 312.122 chiếc, tăng 8,7% so với năm 2022).

 

8. BMW 3 Series (doanh số: 309.149 chiếc, giảm 0,3% so với năm 2022).

 

9. Volkswagen Passat (doanh số: 296.024 chiếc, tăng 3,2% so với năm 2022).

 

 

 

 

 

10. Audi A4 (doanh số: 238.859 chiếc, tăng 11,9% so với năm 2022).

 

 

 

 

 

 

5. Nissan Sylphy (doanh số: 381.651 chiếc, giảm 15,1% so với năm 2022).