Trang chủ » Doanh nghiệp » Thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển DIC

Thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển DIC

02/03/2023 10:41:15

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố quyết định thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển DIC, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Cụ thể, theo Quyết định số 49/QĐ-TTCP, Đoàn Thanh tra sẽ gồm 9 thành viên do ông Nguyễn Đức Hương, Phó Cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực III (Cục III) làm Trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định và kế hoạch thanh tra được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt (thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển DIC).

Thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển DIC ảnh 1

Ông Đặng Công Huẩn tại buổi công bố quyết định thanh tra.

Tại cuộc công bố quyết định thanh tra, ông Đặng Công Huẩn, Phó tổng TTCP cho biết, đây là cuộc thanh tra thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Do đó, ông yêu cầu Đoàn thanh tra trong quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phân công cán bộ hợp lý, tránh làm ảnh hướng đến hoạt động bình thường của đơn vị; làm việc một cách minh bạch, công khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung được phê duyệt, đảm bảo đúng thời gian và nguyên tắc, tổ chức hoạt động đoàn thanh tra.

Bên cạnh đó, ông Huẩn cũng đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ủy ban quản lý vốn cùng các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu; đồng thời, cử cán bộ làm đầu mối, phối hợp làm việc với Đoàn Thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi giúp đoàn làm việc hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Có mặt tại buổi công bố quyết định thanh tra, đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cho hay, sẵn sàng cung cấp hồ sơ, tài liệu cần thiết cho Đoàn Thanh tra và cử cán bộ phối hợp.

Theo Hoàng An/Tiền Phong

https://tienphong.vn/thanh-tra-toan-dien-viec-co-phan-hoa-tai-tong-cong-ty-dau-tu-phat-trien-dic-post1513781.tpo

 

 

300x300_-30-10-2021-15-12-46.png