Trang chủ » Doanh nghiệp » Lâm Đồng: Hàng loạt sai phạm tại dự án Chợ Đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng

Lâm Đồng: Hàng loạt sai phạm tại dự án Chợ Đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng

19/02/2024 12:46:08

Tháng 4.2023, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án Chợ Đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Đặng làm chủ đầu tư. Tuy nhiên đến nay, những sai phạm vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Ngày 31.1.2024, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 930/UBND-NC về việc thực hiện kết luận thanh tra (KLTT) tại dự án Chợ Đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Đặng (Công ty Việt Đặng).

UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Tài chính; UBND huyện Đức Trọng, Công ty Việt Đặng khẩn trương tổ chức thực hiện dứt điểm các nội dung kết luận, kiến nghị qua thanh tra được nêu tại văn bản số 28/BC-TTr ngày 24.1.2024 của Thanh tra tỉnh.

Tại văn bản trên, Thanh tra tỉnh đã chỉ ra nhiều nội dung liên quan đến dự án Chợ Đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng chưa thực hiện dứt điểm.

Cụ thể: Ngày 21.11.2023, Thanh tra tỉnh ban hành Văn bản số 1364/TTr-GSKTXLSTT đề nghị Công ty Việt Đặng báo cáo kết quả thực hiện KLTT.

Ngày 30.11.2023, Công ty Việt Đặng có văn bản xin gia hạn báo cáo việc thực hiện KLTT và đến nay không có báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6384/UBND-NC ngày 24.7.2023 về xử lý Kết luận số 33/KL-TTr ngày 14.4.2023 của Thanh tra tỉnh và Văn bản số 10921/UBND-NC ngày 8.12.2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện KLTT.

Lâm Đồng: Hàng loạt sai phạm tại dự án Chợ Đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng chưa được xử lý dứt điểm -0
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án Chợ Đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng chưa được xử lý dứt điểm

Còn Sở TN-MT chưa tham mưu thu hồi một phần diện tích đất dự án Chợ Đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng tại các khu vực được quy hoạch xây dựng các hạng mục: khu bán sỉ nông sản đã qua chế biến (8.960m2 ) và khách sạn (1.125m2) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8975/UBND-KT ngày 16.10.2023. Vì thế nên Sở KH-ĐT chưa thực hiện thủ tục chấm dứt một phần hoạt động dự án trên phạm vi diện tích đất bị thu hồi theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư 2020, Khoản 5 Điều 57 và điểm c Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 31/2021 /NĐ-CP ngày 26.3.2021 của Chính phủ.

Sở Tài chính chưa xem xét, xác định giá thuê đối với Công ty Việt Đặng của chu kỳ đơn giá từ 2015 trở về trước và Sở TN-MT chưa xác định cụ thể đối với diện tích đất Công ty Việt Đặng sử dụng không đúng mục đích, không được miễn tiền thuê đất. Vì thế nên Cục Thuế tỉnh chưa có cơ sở xác định số tiền thuê đất Công ty Việt Đặng được miễn do sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nhiều sai phạm về xây dựng chưa xử lý dứt điểm

Lâm Đồng: Hàng loạt sai phạm tại dự án Chợ Đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng chưa được xử lý dứt điểm -0
Còn nhiều vấn đề sai phạm trong lĩnh vực xây dựng tại Dự án Chợ Đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng chưa được UBND huyện Đức Trọng xử lý dứt điểm

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Đức Trọng chưa lập hồ sơ xử lý đối với các công trình hạng mục công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Cụ thể 3 hạng mục công trình có trong quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt (gồm: Trạm xử lý nước thải, đường giao thông và hồ điều hòa), phù hợp với nhu cầu hoạt động của dự án: thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục và liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được điều chỉnh quy hoạch, cấp bổ sung, điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định; Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép bổ sung, điều chỉnh hoặc từ chối cấp phép yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ hạng mục công trình không được cấp giấy phép bổ sung và tháo dỡ bộ phận, hạng mục công trình không phù hợp giấy phép xây dựng được cấp hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh, bổ sung và thiết kế được duyệt.

Đối với các công trình hạng mục công trình vi phạm trật tự xây dựng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa xử lý dứt điểm, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND huyện Đức Trọng yêu cầu Công ty Việt Đặng tự giác tháo dỡ các công trình, hạng mục công trình sai nội dung giấy phép xây dựng theo thời hạn đã cam kết (cụ thể: Các hạng mục công trình vi phạm theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 160/QĐ-XPVPHC ngày 2.12.2020 và Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 242/QĐ-CCXP ngày 7.11.2023 của UBND huyện Đức Trọng, cam kết hoàn thành trong tháng 3.2024. Hạng mục công trình quán cà phê vi phạm theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 151/QĐ- XPVPHC ngày 10.10.2022 và Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 260/QĐ-CCXP ngày 17.11.2023 của UBND huyện Đức Trọng.

Trong trường hợp Công ty Việt Đặng không tự giác tháo dỡ các công trình, hạng mục công trình sai nội dung giấy phép xây dựng theo thời hạn đã cam kết thì UBND huyện Đức Trọng khẩn trương tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh không đúng ngành hàng, giấy phép được cấp; Kinh doanh không bảo đảm các điều kiện theo quy định pháp luật trong khu vực dự án.

Theo Quang Phương/Đại biểu nhân dân

 

300x300_-30-10-2021-15-12-46.png Hình ảnh bò và bé trên khinh khí cầu_-11-04-2023-17-32-22.jpg