Kỳ vọng vào kết quả bầu cử, giá Bitcoin phá vỡ đỉnh 14.000 USD

09/11/2020 16:04:15