Trang chủ » Doanh nghiệp » Bất thường 2,1 tỷ đồng mua đất của Công ty Đóng tàu và DV dầu khí Vũng Tàu?

Bất thường 2,1 tỷ đồng mua đất của Công ty Đóng tàu và DV dầu khí Vũng Tàu?

16/02/2022 10:33:11

Công ty CP Đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (VTSC) đã dùng 2,1 tỷ đồng không rõ nguồn gốc để mua hơn 3.800m2 đất tại phường 11, TP.Vũng Tàu.

Ngày 14/2, nguồn tin của phóng viên Báo Giao thông, Thanh tra tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa có thông báo về việc kết luận sửa đổi, bổ sung một số nội dung của kết luận thanh tra ngày 18/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc thanh tra toàn diện đối với Công ty CP Đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (VTSC) từ thời điểm cổ phần hóa (tháng 4/2007) đến ngày 31/7/2017.

Được biết, trước khi ban hành thông báo kết luận trên, ngày 24/1/2022, Thanh tra Tỉnh đã tổ chức cuộc họp có sự tham dự của Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính và VTSC.

“Quên” sang tên hơn 3.800m2 đất

Một trong số nội dung được sửa đổi, bổ sung là vấn đề liên quan đến việc sử dụng đất đai, tài chính. Trong đó, có 2 diện tích đất nhận chuyển nhượng của bà Quách Thị Minh Tấn (1.207m2) và bà Trần Thị Hạ (2.687,5m2) tại phường 11, TP.Vũng Tàu (tổng cộng hơn 3.800m2).

Theo Thanh tra tỉnh, ngày 14/9/2006, VTSC đã lập hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà Trần Thị Hạ, diện tích 2.687,5m2 đất nông nghiệp thuộc thửa 28, tờ bản đồ 37 Phường 11, thành phố Vũng Tàu; trả trước cho bà Hạ số tiền 1,3 tỷ đồng.

Bất thường 2,1 tỷ đồng mua đất của Công ty Đóng tàu và DV dầu khí Vũng Tàu? 1

Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu. Ảnh CTV

Ngày 01/8/2007, VTSC ký Hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên (có công chứng) và thanh toán tiếp số tiền hơn 581 triệu đồng cho bà Hạ.

Ngày 15/9/2006, TVSC lập Hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông Lê Thành Kính, bà Quách Thị Minh Tấn, diện tích 1.207m2 đất nông nghiệp (thuộc thửa 586, tờ bản đồ 37 Phường 11, thành phố Vũng Tàu); trả trước cho ông Kính, bà Tấn số tiền 800 triệu đồng. Ngày 01/8/2007, VTSC ký Hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất (có công chứng) và thanh toán tiếp số tiền hơn 105 triệu đồng cho ông Kính, bà Tấn.

Thanh tra tỉnh cho biết: Từ khi cổ phần hóa đến nay, VTSC chưa hoàn thiện các thủ tục sang tên, chuyển mục đích sử dụng đất và đăng ký cấp giấy CNQSD đất theo quy định của pháp luật. Như vậy, hiện tại người sử dụng đất hợp pháp đứng tên trong Giấy CNQSD 2 diện tích đất vẫn là 2 hộ dân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, VTSC chưa phải là người sử dụng đất hợp pháp đối với 2 lô đất này.

Làm rõ nguồn gốc số tiền hơn 2,1 tỷ đồng mua đất?

Thanh tra tỉnh cho biết: Căn cứ theo các hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính do VTSC cung cấp và ý kiến Sở Tài chính, năm 2005, lợi nhuận của VTSC chỉ có hơn 66 triệu đồng, đã bù lỗ năm 2004. Vì thế trong năm 2006 không thể có hơn 2,1 tỷ đồng tiền lãi để tạm ứng nhận chuyển nhượng 2 diện tích đất trên.

Thanh tra tỉnh nêu: Căn cứ Sổ chi tiết tài khoản 331 (phải trả cho người bán năm 2006); Biên bản kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2005 của Sở Tài chính, thì số tiền 2,1 tỷ đồng trả trước cho 2 hộ dân nói trên là tiền của Công ty Nhà nước đang cổ phần hóa có từ nhiều nguồn khác nhau: tiền vốn Nhà nước cấp để bổ sung, vay và nợ ngắn hạn, người mua trả trước tiền, tiền thu từ cung cấp hàng hóa dịch vụ, tiền từ các quỹ được trích lập theo quy định...

Theo Thanh tra tỉnh, tại thời điểm ký Hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích 1.207m2 đất nông nghiệp giữa Công ty với ông (bà) Lê Thành Kính - Quách Thị Minh Tấn (năm 2006), tư cách pháp nhân là Công ty Nhà nước, chưa phải là công ty cổ phần, nên chưa có HĐQT và Điều lệ công ty cổ phần.

Đến ngày 20/4/2007, Công ty mới có phiên họp Đại hội đồng cổ đông để bầu HĐQT và thông qua Điều lệ Công ty. Ngày 24/4/2007, HĐQT VTSC đã tiến hành họp và quyết định thông qua chủ trương đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 2 lô đất là nhằm mục đích mở rộng mặt bằng sản xuất theo yêu cầu cấp thiết triển khai dự án Sàn nâng 3.000 tấn.

Thanh tra tỉnh kết luận, số tiền 2,1 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng này không sử dụng nguồn lãi của doanh nghiệp Nhà nước đang cổ phần hóa.

Thanh tra tỉnh đề nghị Sở Tài chính kiểm tra, rà soát, làm rõ việc VTSC sử dụng tiền Nhà nước trong công ty Nhà nước đang cổ phần hóa để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 2 hộ dân và tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Theo Quang Phương/Báo Giao thông

300x300_-30-10-2021-15-12-46.png