“Chây ì” triển khai dự án, Tập đoàn Nguyễn Hoàng bị tỉnh Bạc Liêu ra “tối hậu thư”

23/08/2022 13:22:24

Do đã nhiều lần làm việc với Tập đoàn Nguyễn Hoàng, nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thi công trên thực địa ở 3 dự án nên UBND tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư phải khẩn trương triển khai thực hiện.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, Tập đoàn Nguyễn Hoàng hiện đang thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 3 dự án gồm: Dự án khu văn hóa đa năng ngoài công lập Công tử Bạc Liêu; dự án khu Bảo tồn văn hóa, kiến trúc và thương mại - dịch vụ - du lịch Công tử Bạc Liêu và dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học tư thục Ischool Bạc Liêu.

UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, hiện nay các dự án này đều đã chậm tiến độ thực hiện, UBND tỉnh Bạc Liêu đã nhiều lần làm việc với nhà đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thi công trên thực địa. Do đó, đề nghị nhà đầu tư khẩn trương triển khai thi công các dự án trên thực địa đảm bảo thực hiện đúng các nội dung đã cam kết tại các buổi làm việc với tỉnh Bạc Liêu.

Cụ thể, đối với dự án khu văn hóa đa năng ngoài công lập Công tử Bạc Liêu (khu A), đề nghị nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định để sớm khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào khai thác trước ngày 20/11/2022.

Đối với dự án khu Bảo tồn văn hóa, kiến trúc và thương mại - dịch vụ - du lịch Công tử Bạc Liêu, UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định để sớm khởi công dự án trước 25/11/2022.

Riêng đối với dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học tư thục Ischool Bạc Liêu, nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định để sớm khởi công dự án trước ngày 2/9/2022.

UBND tỉnh Bạc Liêu còn đưa ra lưu ý, việc thực hiện các dự án theo mốc thời gian nêu trên không phải là việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Nhà đầu tư thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh Bạc Liêu giao Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực xây dựng, cấp giấy phép xây dựng để triển khai thi công các dự án nêu trên.

Đối với khu Bảo tồn văn hóa, kiến trúc và thương mại - dịch vụ - du lịch Công tử Bạc Liêu, UBND TP Bạc Liêu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu B2, sớm bàn giao mặt bằng sạch để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Theo Kỳ Phương/Thời báo tài chính

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chay-i-trien-khai-du-an-tap-doan-nguyen-hoang-bi-tinh-bac-lieu-ra-toi-hau-thu-111309.html?fbclid=IwAR134Vl1x8lGGU12k1ZtOYcHBxGaAMfFkWSWk2y2qIxCJbFfmmP57unOMJg

300x600_-24-06-2022-13-02-56.jpg