Vinatex hụt hơi cả doanh thu lẫn lợi nhuận sau 9 tháng

09/11/2020 19:58:52
1179-1598426265577_-07-11-2020-13-01-10_-10-11-2020-12-03-23.jpeg Bann-1596081491563_-19-11-2020-11-53-00.jpeg