Vì sao doanh nghiệp phân bón nóng lòng được nộp thuế VAT 5%?

09/11/2020 19:55:31
1179-1598426265577_-07-11-2020-13-01-10_-10-11-2020-12-03-23.jpeg Bann-1596081491563_-19-11-2020-11-53-00.jpeg